Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Zimowy bonus”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
luty 2019 r. – kwiecień 2019 r.
Promocja „Zimowy bonus” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Zimowy bonus”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 31.01.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Umowa musi zostać zawarta do 15.02.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 28 lutego 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile,
wykonaj nią min. 1 przelew oraz w miesiącu lutym 2019 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł. Następnie w miesiącach marzec - kwiecień 2019 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł i zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Zimowy bonus” można dokonać od dnia 04.01.2019 do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.01.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Zimowy bonus” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku oraz przed połączeniem BGŻ BNP Paribas z Raiffeisen Polbank Polska S.A., nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego zarówno w BGŻ BNP Paribas ani w Raiffeisen Polbank Polska S.A, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile, wykonanie nią min. 1 przelewu środków z Konta Osobistego oraz wykonanie transakcji kartą na min. 300 zł do 28.02.2019 r.

Informację o pierwszej nagrodzie otrzymasz do 15 marca 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 marca 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za wykonanie Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł i otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy: marzec - kwiecień 2019 r.

Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 17 maja 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 maja 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zimowy bonus”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zimowy bonus”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.zimowybonus.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Zimowy bonus” warunków

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Zimowy bonus”: kontakt@zimowybonus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zimowy bonus” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Zimowy bonus” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Zimowy bonus” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zimowybonus.pl. Informacje o promocji „Zimowy bonus”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.zimowybonus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Zimowy bonus” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Zimowy bonus” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.zimowybonus.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 04.01.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.01.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 04.01.2019 r. do 31.01.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Zimowy bonus” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 15.02.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 28 lutego 2019 r.
(iv) w miesiącu lutym 2019 r. wykonania min. 1 przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Aplikacji GOmobile
(vi) w miesiącu lutym 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł,
(v) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.
Otrzymanie Drugiej w wysokości 100 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w każdym z miesięcy: marzec - kwiecień 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł,
(iii) w każdym z miesięcy: marzec - kwiecień 2019 r. otrzymania Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł,
(iv) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank Polska S.A., oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zimowy bonus” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).